Tag Archive: ขนมไทยในงานมงคล

ขนมไทยในงานมงคล (admin posted on June 7th, 2013 )

ขนมไทยในงานมงคล

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาศึกษาเกี่ยวกับขนมไทยที่ใช้ประกอบพิธีกรรม อย่างที่รู้ๆกันว่าขนมไทยนั้น มีความโดดเด่นหลายอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเรา นอกจากที่จะมีสีสันสวยงาม ความประณีตใส่ใจทุกลายละเอียด ความหอม ความหวาน และแฝงไปด้วยความหมายดีๆ จึงทำให้ขนมไทยบางชนิดนั้น ถูกเลือกที่จะนำมาใช้ในงานประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา หรือ พิธีงานมงคลต่างๆ

ขนมไทยนั้นมีหลากหลายชนิดและแต่ละชนิดนั้นก็มีเอกลักษณ์ในตัวของขนมนั้นๆ อีกทั้งบางชนิดนั้นก็จะแฝงไปด้วย ความหมายดีๆ และความหมายดีๆของขนมไทยนั้นๆ จึงทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะนำขนมเหล่านั้นมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่สืบเนื่องมาจากประเพณีไทย และขนมไทยส่วนใหญ่ที่มีความหมายดี และ ถูกนำมาประกอบพิธีกรรมบ่อยๆ ได้แก่ ขนมชั้น เม็ดขนุน ขนมถ้วยฟู ขนมปุยฝ้าย ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก ทองพลุ ขนมถ้วยฟู ปุยฝ้าย เป็นต้น ขนมเหล่านี้ จะมีความหมายที่ดี ส่วนใหญ่แล้วจะนำมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งขนมเหล่านี้ เราก็จะพบเจอหรือเห็นกันบ่อยมาก ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ และอื่นๆอีกมากมาย แล้วแต่ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเรา

ไม่เพียงแค่ถูกนำมาใช้ในการประกอบพิธีเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งขนมเศรษฐกิจ เพราะขนมไทยหลายๆชนิดนั้น จะถูกนำมาทำเพื่อการประกอบอาชีพ และนั้น ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้คนรุ่นต่อๆไปได้รู้จักและเรียนรู้ ลองชิม ลองกิน ขนมไทย ที่ทุกวันนี้อาจจะมีลดน้อยลงไปบ้าง เนื่องจากมีขนมอื่นเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและทำให้ขนมไทยนั้นอาจจะมีปริมาณหรือชนิดที่ลดลงไปบ้าง

เรียบเรียงบทความโดย : คุณปวีณา